Umelecký kováč
Vladimír Eperješi
Exteriér

Foto 01
Realizácia poštovej schránky.